MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

 

1. Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương vì thành tích xuất sắc hoạt động SX – KD, góp phần vào sự phát triển Kinh tế – Xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2001.

2. Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương vì thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế năm 2001, 2002, 2003.

3. Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương vì thành tích chấp hành tốt pháp luật lao động, tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động, chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động từ năm 2000 – 2002.

4. Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương vì thành tích trong SX – KD góp phần vào sự phát triển Kinh tế – Xã hội của tỉnh Bình dương năm 2003.

5. Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương vì thành tích chấp hành tốt pháp luật lao động, tạo điều kiện tốt cho tổ chức Công đoàn cở sở hoạt động, chăm lo tốt đời sống công nhân lao động năm 2003 – 2004.

6. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vì thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên công đoàn chào mừng 75 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam.

7. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vì thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2003, 2004.

8. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động SX – KD, tích cực đóng góp xây dựng quỹ xã hội từ thiện từ năm 2001 – 2004.

9. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vì thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh 5 năm (2000 – 2004 ).

10. Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương vì thành tích xuất sắc trong hoạt động SX – KD, tạo nhiều việc làm cho người lao động ở địa phương năm 2005.

11. Năm 2006 UBND tỉnh Bình Dương trao tặng danh hiệu “ Thương hiệu uy tín” .

12. Và rất nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận của các cơ quan ban ngành và các khách hàng trao tặng.

Copyright © 2006 THANHLONG, All rights reserved.