CÔNG TY TNHH THẠNH LONG   Khởi đ
CÔNG TY TNHH THẠNH LONG
 
Khởi đầu từ tháng 4 .1995 dưới tên gọi Hợp tác xã Bốc xếp Thủ Đức 2, là thời kỳ sơ khai với gần 200 xã viên, ngành nghề kinh doanh duy nhất là cung cấp dịch vụ bốc xếp cho Cảng 622, Cảng Z1 (Thủ Đức) và một số ít công ty tại Khu công nghiệp Sóng Thần – Bình Dương.

Cuối năm 2000, trước tìnhh hình thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế và sức ép từ các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng nên cần có sự thay đổi toàn diện và Công ty Cổ phần Thạnh Long ra đời. Ngành nghề kinh doanh gồm: Bốc xếp, vận tải, kinh doanh khai thác kho bãi, cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Tháng 6/2007 Công ty Cổ Phần Thạnh Long chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH Thạnh Long – theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4602002800 cấp ngày 1/6/2007 do Phòng đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đánh dấu thời kỳ mới, với mục tiêu liên tục cải tiến và tập trung vào sự thỏa mãn của khách hàng.

Copyright © 2006 THANHLONG, All rights reserved.